right-clicking disabled

Algemene voorwaarden

Ron Baltus Fotografie hanteert de algemene voorwaarden zoals deze zijn opgesteld door de FotografenFederatie (2011).
Algemene voorwaarden (PDF)

Er is vaak onduidelijkheid over auteursrecht. FotografenFederatie heeft de 10 belangrijkste afspraken onder elkaar gezet.
Auteursrecht op foto's 10 geboden (PDF)